You are here

Join us


ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา เพื่อเรียนรู้และก้าวนำเทคโนโลยีไปด้วยกัน

นักศึกษาฝึกงาน

 • รับจำนวน 2-4 คน ต่อช่วงเวลา แบบฝึกงาน/สหกิจ
 • เขียน Python ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีค่าตอบเทนให้ตามโครงการที่ฝึกงาน/ตามผลงาน
 • รับคนที่อยากเป็น ตั้งใจ ไม่มาเล่นๆ ถ้าอยากนั่งเล่นชิวๆ เชิญที่อื่นครับ
 • รื่องที่ฝึกงาน ประมาณนี้

คุณสมบัติและความสามารถ Job Specification/Skill

 • ถ้าเขียนโปรแกรมได้ แจ่มๆ ได้ซัก ภาษานึง เช่น Python PHP Java ส่วน HTML5/CSS/JS/XML นี่ต้องมีพื้นฐานมาบ้าง
 • พูดภาษาคนรู้เรื่อง กล้าพูด เรียนรู้เองได้เร็ว ทำงานได้ทันส่ง
 • สามารถทนหรือจัดการกับดราม่าที่อาจมีได้ และทนความกดดันของงาน ยามที่มีแต่งานที่เร่ง และเร่งกว่าได้
 • อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษพอได้ในระดับพอสื่อสารได้หรือดี เพราะเอกสารแนวนี้ส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
 • เรียนสายไอทีหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวฯคอมฯ วิทย์ฯคอมฯ ปวช.คอมฯ ไม่จำกัดสถาบัน ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดเกรด

* ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักศีกษาผึกงานและสหกิจ จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปี 2016 เป็นต้นไป *

ลักษณะงานที่จะให้ทำ Job Description/ Job Duty

 • พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า หรือเป็นโครงการในบริษัท
 • ทำงานเป็นทีม แบบ Agile ตามกระบวนการแบบ Iteration (more)
 • ออกความเห็น / พัฒนาเขียนโปรแกรม / เขียน test case และทดสอบโปรแกรม รูปแบบ TDD
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับทีมได้ เพราะเทคโนโลยีไปเรื่อย
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เป็นหลัก มี JSON/JS/XML/HTML5/CSS เป็นรอง อย่างอื่นอาจมี ไม่ Fix เน้นเฟรมเวิร์ก
 • เฟรมเวิร์กที่ใช้อยู่ตอนนี้ ได้แก่ Python/Django/Flask และ Python หลายแหล่, Odoo/OpenERP (Python), PHP, เน้น Open source
 • Python Scripting (Basic / Intermediate)
 • Basic Web App with Django
 • Object oriented Design
 • HTML5/CSS/Javascript
 • XML Basic/XML Schema / JSON / RESTful Web Service and AJAX
 • Database Basic / MySQL5
 • Free and Open Source Software Philosophy and In Practice
 • Linux command Basic
 • Git SCM with Github/Gitlab

การคัดเลือก

คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Resume และ การสัมภาษณ์

ส่ง LinkedIn / Resume / CV หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ seksan@morange.co.th
หรือโทรมาที่มือถือ 0865802556 หรือ facebook.com/seksan หรือ Line: sekz