You are here

Implements OpenERP/Odoo by Morange

วางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ซ Odoo (OpenERP 8.0) Server ทีมีผู้ใช้กว่า 2 ล้านคนทั่วโลก

บริการธุรกิจของคุณอย่างทันสมัยแบบบูรณาการ

สร้างจุดแข็งใน การแข่งขันในธุรกิจของคุณ ด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น แบบบูรณาการ
ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและ ขั้นตอน มีระบบติดตามงานอย่างฉลาด ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ทำไมต้อง Odoo ERP

Odoo Server เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ รู้จักกันในนาม OpenERP ภายใต้สัญญาอนุญาต AGPL ทำให้มีอิสระในการใช้งานและการแก้ไข ภายใต้ สัญญาอนุญาต เปลี่ยนชื่อเป็น Odoo เมื่อออกรุ่น 8.0 ถึงวันนี้ได้มีการพัฒนา มาต่อเนื่องนับ 10 ปี มีผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก มีโมดูลกว่า 3,000 โมดูล โดยสามารถพัฒนาโมดูลเฉพาะ เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มจากที่มี ให้รองรับความต้องการแต่ละธุรกิจได้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาและนำไปใช้

ระบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียวได้ ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

  1. มุมมอง (View) คือ มุมมองการแสดงผลข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม แบบตาราง แบบคัมบัง (Kanban)
  2. ลำดับงาน (Workflow) เป็นส่วนที่ควบคุมการไหลของฟอร์ม ติดตามสถานะ งานแต่ละขั้นตอน การอนุมัติต่างๆ ที่มาจากตรรกะทางธุรกิจ
  3. รายงาน (Report) เป็นรายการข้อมูลที่พิมพ์ออกเป็น PDF ตามฟอร์ม
  4. แผนภาพ (Chart) เป็นการแสดงข้อมูลในแบบกราฟ ความสัมพันธ์ต่างๆ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการทั้งหมด

มากกว่า 300 โมดูลพื้นฐานที่มีมาให้

การเงินและบัญชี, การแจ้งหนี้, ติดตามสินค้า, การรายงาน, การบริหารขาย, การบริหารจัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, การทรัพยากรบุคคล, การสรรหาพนักงาน, ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน, การประเมินพนักงาน, การจัดการการลา, ปฏิทิน, สมุดรายชื่อ, บันทึกย่อ, จุดขาย(POS) แบบทัชสกรีน, การจัดการผลิต(MRP), การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM), การจัดการโครงการ, จัดการตารางเวลา, หน้าเว็บ(CMS)แบบลากวาง, เว็บบล็อก, เว็บฟอรัม, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการยายพาหนะ, และอีกมากมาย