คุณอยู่ที่นี่

About

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โมเรนจ์ โซลูชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กันยายน 2556 โดย
เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชันโดขใช้ GNU/Linux และโอเพ่นซอร์ซซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและลูกค้า.
เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการบ่มเพาะภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 2556 โดยความร่วมมือของ โดยความร่วมมือของ อิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค , KKUBI and สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ที่จังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์สำคัญ
  • เมษายน - ตุลาคม 2556 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
  • 2 กันยายน 2556 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
  • 11 ตุลาคม 2556 ได้รับการอนุมัติให้เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • 17 พฤศจิกายน 2556 เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-1-1:2011 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาก ACM Limited ประเทศอังกฤษ
สัมมนา/ออกบูธ
  • 13 มีนาคม 2557 เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในงาน Thai-BISPA Day 2014 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรมอีสติน เเกรนด์ สาทร ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร [handout]
  • 22 ธันวาคม 2557 ร่วมออกบูธ งาน Logistic, Supply chain and Software Fair 2014 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย[brochure]

ภารกิจ

“ พัฒนาโซลูชันที่ทำให้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยการผสมผสานสารสนเทศ สื่อประสม และเทคโนโลยี ภายใต้สภาวะแวดล้อมการพัฒนาโอเพ่นซอร์ซ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและธุรกิจ”

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทผู้นำของไทยในการคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมแบบเปิด ในด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและสารสนเทศ”

Morange's Certification

ใบสำคัญ, ภพ.20

Morange Office

Morange Solution Ofiice
office board

Morange's Technology Focus

Python
Django
Embeded Linux
Odoo / OpenERP 8.0
OpenLink Virtuoso