คุณอยู่ที่นี่

วางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ซ Odoo (OpenERP 8.0) Server

สร้างจุดแข็งใน การแข่งขันในธุรกิจ
ของคุณ ด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น
แบบบูรณาการ ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและ ขั้นตอน มีระบบติดตามงานอย่างฉลาด ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

Odoo Server เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ รู้จักกันในนาม OpenERP ภายใต้สัญญาอนุญาต AGPL ทำให้มีอิสระในการใช้งานและการแก้ไข ภายใต้ สัญญาอนุญาต เปลี่ยนชื่อเป็น Odoo เมื่อออกรุ่น 8.0 ถึงวันนี้ได้มีการพัฒนา มาต่อเนื่องนับ 10 ปี มีผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก มีโมดูลหลักกว่า 3,000 โมดูล โดยสามารถพัฒนาโมดูลเฉพาะ เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มจากที่มี ให้รองรับความต้องการแต่ละธุรกิจได้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาและนำไปใช้

ระบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียวได้ ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1. มุมมอง (View) คือ มุมมองการแสดงผลข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม แบบตาราง
แบบคัมบัง (Kanban)

2. ลำดับงาน (Workflow) เป็นส่วนที่ควบคุมการไหลของฟอร์ม ติดตามสถานะ งานแต่ละขั้นตอน การอนุมัติต่างๆ ที่มาจากตรรกะทางธุรกิจ

3. รายงาน (Report) เป็นรายการข้อมูลที่พิมพ์ออกเป็น PDF ตามฟอร์ม

4. แผนภาพ (Chart) เป็นการแสดงข้อมูลในแบบกราฟ ความสัมพันธ์ต่างๆ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการทั้งหมด

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดการนำไปใช้ในองค์กรของคุณ

Facebook Comments Box