คุณอยู่ที่นี่

ออก ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วย Odoo

ขณะที่กำลังออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายอยู่ และ คิดว่า ถ้าเอามารวมใน Odoo เลย น่าจะสะดวกดี
เนื่องจากทั้งใช้เองและนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้า ซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
โมดูลนี้มีใครทำหรือยัง แต่ในเบื้องต้น เราทำใช้เอง โดยเปิด source เป็น AGPL
สามารถแจ้งข้อผิดพลาดหรือเสนอแนะได้ครับ

source อยู่ที่ https://git.morange.co.th/morange/withholding_certificate

Facebook Comments Box