โมเรนจ์ โซลูชัน

เพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจด้วยโซลูชันที่พัฒนาและปรับแต่งโดยเฉพาะ

Odoo - Sample 3 for three columns

Odoo ERP Implementation

วางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ซ Odoo (OpenERP) Server ทีมีผู้ใช้นับล้านคนทั่วโลก

Odoo - Sample 3 for three columns

Custom Software Development

พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น, ลดเวลาพัฒนา, ประมาณค่าใช้จ่ายได้แม่นยำขึ้น ด้วยพลังของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ตรงกับความต้องการที่จำเป็นและใช้จริง

Odoo ERP Implementation

บริการธุรกิจของคุณอย่างทันสมัยแบบบูรณาการ

สร้างจุดแข็งใน การแข่งขันในธุรกิจของคุณ ด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น แบบบูรณาการ

ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและ ขั้นตอน มีระบบติดตามงานอย่างฉลาด ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ทำไมต้อง Odoo ERP

Odoo Server เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ รู้จักกันในนาม OpenERP ภายใต้สัญญาอนุญาต AGPL ทำให้มีอิสระในการใช้งานและการแก้ไข ภายใต้ สัญญาอนุญาต เปลี่ยนชื่อเป็น Odoo เมื่อออกรุ่น 8.0 ถึงวันนี้ได้มีการพัฒนา มาต่อเนื่องนับ 10 ปี จนปัจจุบัน เวอร์ชัน 10 และกำลังจะออกเวอร์ชัน 11 มีผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก มีโมดูลกว่า 3,000 โมดูล โดยสามารถพัฒนาโมดูลเฉพาะ เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มจากที่มี ให้รองรับความต้องการแต่ละธุรกิจได้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาและนำไปใช้

มากกว่า 300 โมดูลพื้นฐานที่มีมาให้

การเงินและบัญชี, การแจ้งหนี้, ติดตามสินค้า, การรายงาน, การบริหารขาย, การบริหารจัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, การทรัพยากรบุคคล, การสรรหาพนักงาน, ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน, การประเมินพนักงาน, การจัดการการลา, ปฏิทิน, สมุดรายชื่อ, บันทึกย่อ, จุดขาย(POS) แบบทัชสกรีน, การจัดการผลิต(MRP), การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM), การจัดการโครงการ, จัดการตารางเวลา, หน้าเว็บ(CMS)แบบลากวาง, เว็บบล็อก, เว็บฟอรัม, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการยายพาหนะ, และอีกมากมาย

Custom Software Development

Odoo - Sample 1 for three columns

พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และขั้นตอนการทำงาน

การพัฒนาที่เน้นความร่วมมือของผู้ปฎิบัติงานจริง มีการทดสอบระหว่างการพัฒนา และปรับปรุงในแต่ละรอบการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่แก้ปัญหาจริงที่ต้องการตรง

Odoo - Sample 1 for three columns

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและประมาณการได้

เทคเนิคการสร่างสินค้าและบริการตามแบบกระบวนการอไจล์ที่เน้นส่งมอบสินค้าและบริการแบบขั้นต่ำที่ใช้งานได้ (Minimum Viable Product : MVP ) ที่ช่วยลดความไม่จำเป็นที่เกิดขึน เลือกเฉพาะที่จำใช้ตอนนี้ ซึ่งช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปได้

Odoo - Sample 1 for three columns

เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ

การพัฒนาโดยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซเป็นพื้นไม่แค่ลดค่าใช้จ่าย ยังช่วยลดเวลาสู่ตลาด และต่อยอดที่รวดเร็ว และยังทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าแม้จะทีทรัพยากรน้อยกว่า

Odoo - Sample 1 for three columns

พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นรอบสั้นๆ

เราใช้วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผู้ใช้งานจริง โดยแบ่งงานเป็นรอบสั้นๆ ( Iterative) ซึ่ง 1 รอบมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ตามที่ตกลงกัน เมื่อครบ 1 รอบ จะส่งงานที่ใช้งานได้จริง ตามคุณสมบัติและลำดับความสำคัญ ที่ลูกค้าเลือกเอง

ลูกค้าจะได้ตรวจสอบและใช้งานจริง (Testing) และตรวจสอบ (Review) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในแต่ละขั้น เพื่อปรับเปลี่ยนให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด