You are here

Blog

ออก ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วย Odoo

ขณะที่กำลังออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายอยู่ และ คิดว่า ถ้าเอามารวมใน Odoo เลย น่าจะสะดวกดี
เนื่องจากทั้งใช้เองและนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้า ซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
โมดูลนี้มีใครทำหรือยัง แต่ในเบื้องต้น เราทำใช้เอง โดยเปิด source เป็น AGPL
สามารถแจ้งข้อผิดพลาดหรือเสนอแนะได้ครับ

source อยู่ที่ https://git.morange.co.th/morange/withholding_certificate

วางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ซ Odoo (OpenERP 8.0) Server

สร้างจุดแข็งใน การแข่งขันในธุรกิจ
ของคุณ ด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น
แบบบูรณาการ ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและ ขั้นตอน มีระบบติดตามงานอย่างฉลาด ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

แผนที่ประมาณพื้นที่รับชมดิจิตอลทีวี จากจุดเสาส่ง โคกสี จ.ขอนแก่น

มาลองดูแผนที่ ประมาณพื้นที่รับชมดิจิติอลทีวี ประมาณการจากจุดเสาส่ง โคกสี จังหวัดขอนแก่นกันครับ

เพิ่มวิกิ (wiki) ภาษาไทยสำหรับรวบรวมความรู้

เราได้เปิดหน้าวิกิ ในชื่อ Morange Wiki เป็นที่รวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องการรวบรวมไว้ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ หลายบทความหรือหลายเรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เราคิดว่า ถ้าเขียนรวบรวมไว้ น่าจะอ่านง่ายมากกว่าเขียนเป็นบล็อก สามารถติดตามพวกเราได้จากบล็อกพวกเราครับ