บริษัท โมเรนจ์ โซลูชัน จำกัด เวอร์ชัน Odoo 13.0-20210901

Information about the บริษัท โมเรนจ์ โซลูชัน จำกัด instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
โปรเจค
Organize and schedule your projects
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
การแจ้งหนี้
การชำระ
การขาย
ใบแจ้งหนี้
eCommerce
Sell your products online
บุคลากร
บุคลากร
การใช้จ่าย
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
Base Custom Info
Add custom field in models
Dashboards
Build your own dashboards
รายชื่อ
Centralize your address book
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
Progressive web application
Make Odoo a PWA
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน